<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tilbake

Winner of category: Most popular cluster companies: NCE FINANCE INNOVATION

Caroline Aarvik
Publisert 03/12/2021 av Caroline Aarvik
  1. We are proud to present the winner in the category:
  2. Most popular cluster companies: in this year's Women in Tech conference!
  3.  

The winner in this category is:

NCE FINANCE INNOVATION

 

This is NCE finance innovation:

NCE Finance Innovation is a Norwegian cluster for innovation in fin-tech. The goal of the cluster is to create new financial services and solutions through existing and new companies, and to increase the export of fin-tech to international and global markets. NCE Finance Innovation is part of the cluster program Norwegian Center of Expertise (NCE), supported by the Norwegian government, Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA.

See their website here

 

Watch the conference here:

 

See NCE finance innovation episodes here: Click here

 

Want to discover more of our

Women in tech stories?

Click here

 

 

Leave Comment

Most Popular

lorn logo stor

Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. LØRN lager effektive, inkluderende verktøy for å få med alle Nordmenn i den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant, kunnskapsrik, lettlest og lokal innhold om teknologieksempler og ledelse er en mangelvare. Vi har samlet slik innhold i mer enn 670 inspirerende podkaster, og laget en læringsplattform som gjør det mulig å sette alle ansatte på en kul digital lærebenk.